Επιταγή Καθυστερημένης Εμφάνισης (Stale dated cheque / check)

Επιταγή καθυστερημένης εμφάνισης είναι μια επιταγή η οποία μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή αρκετά αργότερα (πχ έξι μήνες) μετά την έκδοσή της, με αποτέλεσμα η πληρώτρια τράπεζα να έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή της.