Προσφορά (Supply)

Προσφορά είναι η σχέση μεταξύ της τιμής ενός προϊόντος και της ποσότητας που προσφέρεται σε κάθε επίπεδο τιμών στη διάρκεια μια ορισμένης χρονικής περιόδου. […]