Θεμελιώδης Ανάλυση (Fundamental analysis)

Θεμελιώδης ανάλυση είναι η μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων σε μια προσπάθεια να μετρηθεί η πραγματική αξία τους εξετάζοντας μια σειρά σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών οικονομικών παραγόντων. […]