Αρχή της Μεταβατικότητας (Transitivity)

Η αρχή της μεταβατικότητας ορίζει ότι αν ένα ενδεχόμενο Α είναι προτιμότερο από ένα ενδεχόμενο Β, και το Β είναι προτιμότερο από ένα ενδεχόμενο Γ, τότε το Α θα είναι προτιμότερο του Γ. […]