Τραπεζικός Πολλαπλασιαστής (Money multiplier)

Τραπεζικός πολλαπλασιαστής είναι το ποσό των χρημάτων που δύναται να δημιουργήσει το τραπεζικό σύστημα για κάθε μονάδα χρήματος μιας αρχικής κατάθεσης, και ισούται με το λόγο της μονάδας προς το ποσοστό των ρευστών διαθέσιμων. […]