Τελικά Αγαθά (Final goods)

Τελικά αγαθά είναι τα αγαθά που αγοράζονται για τελική χρήση και δεν πρόκειται να επαναπωληθούν.

Παράδειγμα:
Το κινητό τηλέφωνο που αγοράζει ένας καταναλωτής για δική του χρήση.

Το αντίθετο είναι τα ενδιάμεσα αγαθά.