Τεχνητή Έλλειψη (Artificial scarcity)

Τεχνητή έλλειψη είναι η έλλειψη εκείνη, η οποία δεν είναι πραγματική αλλά δημιουργείται επί τούτου από τεχνητά γεγονότα και περιστατικά.

Μια τεχνητή έλλειψη εμφανίζεται στον οικονομικό τομέα με απόκρυψη προϊόντων, έτσι ώστε η προσφορά να είναι μικρότερη από τη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και την κερδοσκοπία εκείνων που δημιουργούν την τεχνητή έλλειψη.