Βιβλιογραφία

Η πλειοψηφία των οικονομικών όρων στο ευρετήριο είναι αποτέλεσμα βιβλιογραφικής μελέτης από προσωπικές σημειώσεις, μαθήματα, slides και pdf, με συμπληρώσεις και παρατηρήσεις, όπου χρειάστηκαν, από καθηγητές οικονομολόγους.

Ορισμένοι όροι όμως θεωρούμε ότι ήταν αρκετά καλογραμμένοι και σύντομοι, οπότε πάρθηκαν από τα παρακάτω βιβλία:

  • Παπάς, Α.Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική”. Μπένου Ευγ.
  • Σπύρου, Σ. “Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική“. Μπένου
  • Σπύρου, Σ. “Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου“. Μπένου
  • Κασκαρέλης, Γ. “Αγγλοελληνικό λεξικό Ευρωπαϊκών Όρων“. ΟΤΟΕ