Αφορολόγητα Προϊόντα (Duty free goods)

Αφορολόγητα ή αδασμολόγητα προϊόντα είναι εμπορεύματα ή αγαθά τα οποία πωλούνται σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών και στα οποία δεν έχουν επιβληθεί δασμοί ή φόροι.

Έτσι απολαμβάνουν δασμολογικής φορολογικής ατέλειας (tariff exemption).