Καταστήματα Aφορολόγητων Eιδών (Duty free shops)

Καταστήματα αφορολόγητων ειδών (duty free) είναι τα καταστήματα λιανικής πώλησης των οποίων τα εμπορεύματα απολαμβάνουν δασμολογικής ατέλειας (tariff exemption).

Τα προϊόντα αυτά δηλαδή (αδασμολόγητα αγαθά), που πωλούνται συνήθως σε χαμηλές τιμές, δεν περιέχουν τοπικούς ή εθνικούς φόρους (όπως είναι ο ΦΠΑ) και δασμούς γιατί πωλούνται σε «ελεύθερες» ζώνες όπως θεωρούνται τα διεθνή αεροδρόμια, λιμάνια και επιβατηγά πλοία.

Τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών είναι ανώνυμες εταιρείες και τα εκμεταλλεύονται ιδιώτες ή το Δημόσιο, ενώ έχουν ως στόχο το (μικρό) κέρδος και την εξοικονόμηση συναλλάγματος.