Αμοιβαία Κεφάλαια Βραχυχρόνιων Τοποθετήσεων Διαθεσίμων (Money market mutual funds)

Τα αμοιβαία κεφάλαια βραχυχρόνιων τοποθετήσεων διαθεσίμων είναι οργανισμοί που πουλάνε μερίδιο στο κοινό κι επενδύουν το προϊόν της είσπραξης σε βραχυχρόνια κρατικά κι επιχειρηματικά αξιόγραφα.

Τα MMMFs προσπαθούν να κερδίσουν μια υψηλή απόδοση για τους επενδυτές. Παράλληλα, τους επιτρέπουν συνήθως να εκδώσουν ένα μικρό αριθμό επιταγών με χρέωση του λογαριασμού τους, ορισμένες φορές με μια προμήθεια.

Συνεπώς, αν και τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πληρωμών, δεν είναι τόσο εύχρηστα όσο τα μετρητά ή οι συνηθισμένοι λογαριασμοί όψεως.