Αμοιβαία Κεφάλαια Βραχυχρόνιων Τοποθετήσεων Διαθεσίμων (Money market mutual funds)

Τα αμοιβαία κεφάλαια βραχυχρόνιων τοποθετήσεων διαθεσίμων είναι οργανισμοί που πουλάνε μερίδιο στο κοινό κι επενδύουν το προϊόν της είσπραξης σε βραχυχρόνια κρατικά κι επιχειρηματικά αξιόγραφα. […]