Αναρχισμός (Anarchism)

Αναρχισμός είναι μια φιλοσοφική, κοινωνική και οικονομική θεωρία η οποία εμφανίζει το ρόλο του κράτους σαν καταπιεστικού θεσμού και οργάνου ταξικής κυριαρχίας.

Ως εκ τούτου, ο αναρχισμός προτείνει την αμετάκλητη κατάργηση και οριστική διάλυσή του.

Είναι το αντίθετο της κομμουνιστικής οικονομίας και της θεωρίας του κρατικού παρεμβατισμού.