Αναχρηματοδότηση (Refinancing)

Αναχρηματοδότηση δανείου είναι η αποπληρωμή ενός υπάρχοντος δανείου, χρησιμοποιώντας χρήματα από ένα νέο, συνήθως ίδιου μεγέθους, βάζοντας ως ενέχυρο το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.

Οι περισσότερες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξοφλήσουν τα παλιά δάνεια, χορηγώντας τους νέα με ευνοϊκότερους όρους.

Ο επενδυτής για να αποφασίσει αν αξίζει η αναχρηματοδότηση θα πρέπει να συγκρίνει τους τόκους που θα γλιτώσει από το νέο δάνειο με τις αμοιβές και τις ποινές που θα προκύψουν από την αναχρηματοδότηση.

Αν υπάρχουν ποινές πρόωρης αποπληρωμής, η αναχρηματοδότηση μπορεί να γίνει λιγότερο ευνοϊκή λόγω του αυξημένου κόστους που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης την στιγμή της αναχρηματοδότησης.

Οφέλη αναχρηματοδότησης:

Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν για ένα οφειλέτη κατά την αναχρηματοδότηση είναι:

  • Εξασφάλιση πληρωμής χαμηλότερου επιτοκίου
  • Εξασφάλιση πληρωμής χαμηλότερης μηνιαίας δόσης
  • Εξασφάλιση καλύτερων και πιο ελαστικών όρων αποπληρωμής
  • Αλλαγή από σταθερό επιτόκιο σε κυμαινόμενο ή
  • Αλλαγή από κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό
  • Μείωση της διάρκειας του δανείου
  • Απόκτηση ρευστότητας για να χρηματοδοτηθεί μια νέα επένδυση

Αναχρηματοδότηση και πτώχευση

Αναχρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί και επιβεβλημένη λύση σε περίπτωση που ένας οφειλέτης πληρώνει μόνο τις δόσεις και τελικά δεν κατορθώσει να μαζέψει το απαιτούμενο κεφάλαιο κατά την λήξη του δανείου ώστε να το αποπληρώσει στο σύνολο του.

Σε αυτή την περίπτωση η αναχρηματοδότηση μπορεί να αποτρέψει την χρεοκοπία.