Ανοιχτό Δάνειο / Ανοιχτή Γραμμή Πίστωσης (Revolving loan)

Ανοιχτό δάνειο είναι ένα προσωπικό δάνειο όπου μια τράπεζα, κατ’ απαίτηση ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, εγκρίνει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο προς χρήση.

Ο δανειζόμενος δεν έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το δάνειο σε μία συγκεκριμένη στιγμή αλλά μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα όπως θέλει μέχρι να λήξει η συμφωνία, χωρίς να απαιτείται ξανά έγκριση από την τράπεζα.

Καθώς γίνεται αποπληρωμή του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε, τα χρήματα είναι διαθέσιμα προς δανεισμό ξανά.

Παράδειγμα:
Αν κάποιος έχει ανοιχτό δάνειο με πιστωτικό όριο 3.000€ και αγοράσει πράγματα αξίας 500€, το πιστωτικό όριο είναι πλέον 2.500€. Όταν ο καταναλωτής αποπληρώσει τα 500€, το πιστωτικό όριο επανέρχεται στα 3.000€.

Ανά πάσα στιγμή το οφειλόμενο υπόλοιπο μπορεί να κυμαίνεται από μηδέν έως το μέγιστο πιστωτικό όριο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η ανοιχτή γραμμή πίστωσης συνήθως δεν υφίστανται χρεώσεις, αλλά αν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο και δεν αποπληρωθεί, επιπλέον τόκοι υπερημερίας προστίθενται στον επόμενο λογαριασμό.

Το ανοιχτό δάνειο είναι πολύ κοινή πρακτική για την καταβολή μισθοδοσίας από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πάντα τα λειτουργικά έσοδα για να το κάνουν, ειδικά όταν τα λειτουργικά έσοδα είναι εποχιακά ή ποικίλουν από μήνα σε μήνα.

Το ανοιχτό δάνειο ονομάζεται επίσης ανοιχτή γραμμή πίστωσης.

Οι πιστωτικές κάρτες και οι υπεραναλήψεις θεωρούνται ανοιχτά δάνεια.