Ανοιχτό Δάνειο / Ανοιχτή Γραμμή Πίστωσης (Revolving loan)

Ανοιχτό δάνειο είναι ένα προσωπικό δάνειο όπου μια τράπεζα, κατ’ απαίτηση ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, εγκρίνει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο προς χρήση.