Απόλυτο Πλεονέκτημα (Absolute advantage)

Απόλυτο πλεονέκτημα είναι ο όρος που περιγράφει την παραγωγή πολλών προϊόντων με μικρότερο κόστος σε μια περιοχή, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της (ίδιας) χώρας ή σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Το απόλυτο πλεονέκτημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα τόσο των ευνοϊκών φυσικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, όσο και των καλύτερων οικονομικών όρων παραγωγής (οργάνωση, ποιότητα, φθηνά εργατικά χέρια κλπ), καθώς και της ανάπτυξης της τεχνολογίας.