Απόλυτο Πλεονέκτημα (Absolute advantage)

Απόλυτο πλεονέκτημα είναι ο όρος που αφορά την παραγωγή πολλών προϊόντων με μικρότερο κόστος σε μια περιοχή, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της (ίδιας) χώρας ή σε σύγκριση με άλλες χώρες. […]