Αποθεματικό Νόμισμα (Reserve currency)

Αποθεματικό νόμισμα είναι ένα ισχυρό νόμισμα στο οποίο τηρείται ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγματικών αποθέματων των κρατών και των κεντρικών τραπεζών, των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των θεσμικών επενδυτών.

Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ένα νόμισμα σαν αποθεματικό είναι:

  • η αξία του νομίσματος να είναι σχετικά σταθερή σε σχέση με τα άλλα νομίσματα
  • το νόμισμα να ανήκει σε κράτος ή νομισματική ένωση που διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό στο διεθνές εμπόριο
  • να είναι διαπραγματεύσιμο σε μία αγορά συναλλάγματος

Αποθεματικά νομίσματα είναι το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, η λίρα Αγγλίας, το ελβετικό φράγκο, το ιαπωνικό γιεν και σε μικρότερη έκταση το δολάριο Καναδά και το δολάριο Αυστραλίας.

Τα αποθεματικά νομίσματα χρησιμοποιούνται από τις κεντρικές τράπεζες και για την άσκηση παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος με στόχο τη στήριξη ή την αποδυνάμωση της ισοτιμίας ενός νομίσματος.