Αποχή (Abstinence)

Αποχή είναι μια πράξη αντίδρασης, που έγκειται στην αποφυγή ενέργειας, ακούσια ή εκούσια, άμεσα ή έμμεσα, με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου οικονομικού σκοπού.

Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εκδηλώνεται η αποχή διακρίνεται σε:

  • αποχή από την κατανάλωση του εισοδήματος,
  • αποχή από τη διάθεση χρημάτων για επενδύσεις
  • αποχή από τη διάθεση του εισοδήματος για προσωπικούς σκοπούς
  • αποχή από την κατανάλωση συγκεκριμένων αγαθών και
  • αποχή από την εργασία που μπορεί να είναι ομαδική (απεργία) και ατομική (λευκή απεργία, συστηματική απουσία)