Αρχή του Αποκλεισμού (Exclusion principle)

Η αρχή του αποκλεισμού ορίζει ότι όποιος αρνείται να καταβάλλει την τιμή ενός αγαθού, δεν μπορεί να αποκτήσει και να ιδιοποιηθεί το όφελος που προσφέρει αυτό το αγαθό.

Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει κόστος ή επιβάρυνση σε κάποιον άλλο χωρίς να καταβάλλει το τίμημα της ζημιάς που του προκαλεί.

Η αρχή αυτή έχει καταχωρηθεί νομοθετικά στις ελεύθερες αγορές και καλύπτει μόνο τα αγαθά εκείνα των οποίων η κατανάλωση και το όφελος ικανοποιούν ατομικές κυρίως ανάγκες.

Η αρχή αυτή δεν ισχύει για οιονεί δημόσια αγαθά, γιατί παρόλο που η τιμή τους μπορεί να καθοριστεί και να εισπραχθεί, επειδή είναι άκρως απαραίτητα για κάθε άτομο ή νοικοκυριό, η πολιτεία τα προσφέρει με μερική μόνο επιβάρυνση γιατί δεν επιθυμεί τον αποκλεισμό κανενός πολίτη από το όφελος αυτών.