Αρχή του Αποκλεισμού (Exclusion principle)

Η αρχή του αποκλεισμού ορίζει ότι όποιος αρνείται να καταβάλλει την τιμή ενός αγαθού, δεν μπορεί να αποκτήσει και να ιδιοποιηθεί το όφελος που προσφέρει αυτό το αγαθό. […]