Αρχική Δημόσια Προσφορά (Initial Public Offering (IPO))

Αρχική δημόσια προσφορά είναι η πρώτη πώληση, με δημόσια πρόσκληση και εγγραφή, ενός τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Αυτή η μέθοδος άντλησης κεφαλαίων από την αγορά και το επενδυτικό κοινό χρησιμοποιείται από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους και να επιτύχουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο.

Πρόκειται για μια τοποθέτηση που ενέχει κίνδυνο γιατί είναι άγνωστη η συμπεριφορά της τιμής της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, εάν η τιμή ανέβει τότε ο επενδυτής με την άμεση πώληση των μετοχών θα καταγράψει κέρδη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση όπου η η τιμή πέσει και διατηρηθεί σε επίπεδο κατώτερο της τιμής έκδοσης, τότε θα καταγράψει ζημίες.