Αθέμιτη Σύμπραξη (Collusion)

Αθέμιτη σύμπραξη είναι μια ρητή ή άρρητη συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με τις ποσότητες που θα παράγουν και την τιμή στην οποία θα πωλούν τα προϊόντα τους ώστε να αποφύγουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργεί το λεγόμενο καρτέλ.