Αθέμιτη Σύμπραξη (Collusion)

Αθέμιτη σύμπραξη είναι μια ρητή ή άρρητη συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με τις ποσότητες που θα παράγουν και την τιμή στην οποία θα πωλούν τα προϊόντα τους ώστε να αποφύγουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. […]