Αυταπόδεικτα Αγώγιμο (Actionable per se)

Αυταπόδεικτα αγώγιμο είναι ένα αδίκημα ή μια κατάσταση για το οποίο δε χρειάζεται καμιά απόδειξη, για να θεμελιωθεί δικαίωμα για αποζημίωση.