Ημερήσιο trading (Day Trading / Daylight Trade)

Ημερήσιο trading (day trading) είναι η ταχεία αγορά και πώληση χρεογράφων, μετοχών, προϊόντων ή νομισμάτων με σκοπό το κέρδος από τις προσωρινές διακυμάνσεις των τιμών τους, κλείνοντας όλες τις ανοιχτές θέσεις συνήθως μέχρι το τέλος της ημέρας

Το day trading διαφέρει ελαφρώς από άλλες μορφές trading καθώς οι θέσεις σπάνια μένουν ανοιχτές μετά το κλείσιμο των αγορών και ήταν αρχικά διαθέσιμο μόνο σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως οι τράπεζες, γιατί μόνο αυτές είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες των αγορών.

Με την ανάπτυξη όμως νέων τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο, μεμονωμένοι traders έχουν άμεση πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και μπορούν να κάνουν συναλλαγές με πολύ χαμηλό κόστος.

Στο day trading αγοράζονται και πωλούνται συνήθως:

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές στο day trading, από το scalping όπου οι θέσεις μένουν ανοιχτές για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι το position trading όπου μια θέση μπορεί να μείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.