Δειγματοληψία Αποδοχής (Acceptance sampling)

Δειγματοληψία αποδοχής είναι η δειγματοληψία που πραγματοποιείται κατά τον έλεγχο ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία, με την οποία διαχωρίζονται τα καταναλωτικά αγαθά μεταξύ εκείνων που είναι κατάλληλα για εμπορία από εκείνα που είναι ακατάλληλα.