Δειγματοληψία Αποδοχής (Acceptance sampling)

Δειγματοληψία αποδοχής είναι η δειγματοληψία κατά τον έλεγχο ποιότητας στην παραγωγή, με την οποία διαχωρίζονται τα καταναλωτικά αγαθά εκείνα που είναι κατάλληλα για εμπορία από εκείνα που είναι ακατάλληλα. […]