Διάσωση (Bail out)

Bail out είναι η οικονομική ενίσχυση μιας τράπεζας που αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας επισφαλών δανείων ή από πανικό καταθετών, μέσω εξωτερικής ανακεφαλαιοποίησης από τους φορολογούμενους.

Ο όρος bail out μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν διασώζονται επιχειρήσεις μέσω οικονομικής ενίσχυσης ή άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων.