Διάσωση (Bail out)

Bail out είναι η οικονομική ενίσχυση μιας τράπεζας που αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας επισφαλών δανείων ή από πανικό καταθετών, μέσω εξωτερικής ανακεφαλαιοποίησης από τους φορολογούμενους. […]