Δικαστική Εντολή Κατάσχεσης (Attachment order)

Δικαστική εντολή κατάσχεσης (attachment order) είναι μια δικαστική απόφαση (ύστερα από έγκληση) η οποία καθορίζει ότι κάθε κινητό ή ακίνητο στοιχείο ή εμπόρευμα του οφειλέτη θεωρείται πλέον περιουσία του πιστωτή.

Η περιουσία αυτή παραμένει στη διάθεσή του πιστωτή και απαγορεύεται η διάθεση της, έστω και αν βρίσκεται σε χέρια τρίτων.