Δικαστική Εντολή Κατάσχεσης (Attachment order)

Δικαστική εντολή κατάσχεσης είναι μια δικαστική απόφαση (ύστερα από έγκληση) η οποία καθορίζει ότι κάθε κινητό ή ακίνητο στοιχείο ή εμπόρευμα του οφειλέτη θεωρείται πλέον […]