Δημόσια Κατανάλωση (Government consumption)

Δημόσια κατανάλωση είναι οι τρέχουσες δαπάνες του δημοσίου για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες κατασκευών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δαπάνες για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Διακρίνεται επίσης, ανάλογα με το είδος της δαπάνης (μισθοί δημοσίων υπαλλήλων κι αγορά αγαθών / υπηρεσιών) και το φορέα που κάνει τη δαπάνη (Κυβέρνηση, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κτλ).

Ειδικότερα η δημόσια κατανάλωση συμπεριλαμβάνει τις τρέχουσες δαπάνες για:

  • Διοίκηση
  • Άμυνα
  • Δικαιοσύνη
  • Υγεία
  • Πρόνοια
  • Εκπαίδευση
  • Λοιπή δράση