Διόρθωση Αγοράς (Market correction)

Διόρθωση αγοράς ονομάζεται η σχετικά βραχυπρόθεσμη και σταδιακή πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο ή των τιμών των χρεογράφων, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανόδου.

Η διόρθωση αγοράς θεωρείται ως μία υγιής ανατιμολόγηση των υπερτιμημένων μετοχών που τις επαναφέρει σε επίπεδα που αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική αξία τους.

Οι επενδυτές συχνά βλέπουν τις διορθώσεις ως μια ευκαιρία για να εισέλθουν στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές και χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση κι άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες στην προσπάθεια τους να προσδιορίσουν πότε αρχίζει και πότε τελειώνει μία διόρθωση.