Διόρθωση Αγοράς (Market correction)

Διόρθωση αγοράς ονομάζεται η σχετικά βραχυπρόθεσμη και σταδιακή πτώση των τιμών στο χρηματιστήριο ή των τιμών των χρεογράφων, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανόδου. […]