Εμπόδια Εισόδου (Cost barriers)

Εμπόδια εισόδου είναι εμπόδια που δυσκολεύουν ή αποτρέπουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ορισμένους επιχειρηματικούς κλάδους.

Τα εμπόδια αυτά δημιουργούνται και ευνοούν τις ήδη καθιερωμένες επιχειρήσεις καθώς αυτές έχουν τη δυνατότητα να παράγουν προϊόντα με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες νεοεισερχόμενες, επωφελούμενες από τον υπάρχοντα εξασφαλισμένο έλεγχο των πηγών των πρώτων υλών, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των καναλιών διανομής και των μηχανισμών προβολής.