Εμπόδια Εισόδου (Cost barriers)

Εμπόδια εισόδου είναι εμπόδια που αποτρέπουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ορισμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Τα εμπόδια αυτά δίνουν τη δυνατότητα […]