Ενεργή Κυκλοφορία (Active circulation)

Ενεργή κυκλοφορία (active circulation) είναι ο όρος που αφορά νομίσματα και χαρτονομίσματα τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία (νομισματική κυκλοφορία).