Τραπεζικό / Λογιστικό Χρήμα (Bank deposit money)

Τραπεζικό / Λογιστικό χρήμα είναι οι μεταφορές ποσών συμψηφιστικά με λογιστικές εγγραφές του χρήματος που δημιουργείται από τις τράπεζες, χωρίς αντίκρισμα σε χρυσό ή μεταλλικά νομίσματα και χωρίς υποχρεωτική εξοφλητική ικανότητα.