Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας (Bankers' acceptances)

Επιταγές αποδοχής τράπεζας είναι μια απαίτηση να καταβληθεί το αναγραφόμενο ποσό σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (παρόμοιο προϊόν με τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων).

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές οι οποίες χρηματοδοτούνται από τράπεζες.

Παράδειγμα:
Μία εγχώρια επιχείρηση που θέλει να αγοράσει πρώτες ύλες από το εξωτερικό καταθέτει ένα ποσό σε μία τράπεζα και αυτή εκδίδει την επιταγή αποδοχής, κάτι που σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί το ποσό που αναγράφεται στην επιταγή.

Ο πωλητής των πρώτων υλών στο εξωτερικό ξέρει ότι ακόμα και να χρεοκοπήσει η επιχείρηση στην οποία πουλάει, η τράπεζα θα πληρώσει το αντίστοιχο ποσό.

Οι επιταγές αποδοχής τράπεζας μπορούν να πωληθούν επίσης στις δευτερογενείς αγορές με έκπτωση όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.