Ετήσια Χαμηλά (Annual low)

Ετήσια χαμηλά (annual low) είναι η χαμηλότερη τιμή ενός χρεογράφου κατά τη διάρκεια της τελευταίας λογιστικής περιόδου.

Ο αντίθετος όρος είναι τα ετήσια υψηλά.