Φαινόμενο της Αμφιβολίας (Ambiguity effect)

Φαινόμενο της αμφιβολίας είναι το φαινόμενο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, κατά το οποίο οι επενδυτές τείνουν να αποφεύγουν ενδεχόμενα για τα οποία υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση.