Μη-Ορθολογικός Επενδυτής (Noise trader)

Noise trader είναι ο επενδυτής ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις για αγορά ή πώληση μετοχών χωρίς τη χρήση των θεμελιωδών δεδομένων. Οι επενδυτές αυτοί ακολουθούν αγελαία συμπεριφορά και υπεραντιδρούν σε καλά ή άσχημα γεγονότα. […]

Φαινόμενο της Αμφιβολίας (Ambiguity effect)

Φαινόμενο της αμφιβολίας είναι το φαινόμενο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, κατά το οποίο οι επενδυτές τείνουν να αποφεύγουν ενδεχόμενα για τα οποία υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση.

Φαινόμενο της Απομόνωσης (Isolation effect)

Φαινόμενο της απομόνωσης είναι ο ευριστικός κανόνας που χρησιμοποιούν οι επενδυτές προκειμένου να απλοποιήσουν την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών ενδεχομένων, παραβλέποντας τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται οι εναλλακτικές και […]

Αξίωμα της Υποκατάστασης (Substitution axiom)

Αξίωμα της Υποκατάστασης είναι το αξίωμα σύμφωνα με το οποίο, εάν το Β είναι προτιμότερο από το Α, τότε κάθε ανάμιξη πιθανότητας (B,p) θα είναι […]

Φαινόμενο της Βεβαιότητας (Certainty effect)

Φαινόμενο της βεβαιότητας είναι μια σκέψη που προκύπτει από την θεωρία προοπτικής και αναφέρεται στην τάση των επενδυτών να κάνουν περισσότερο ριψοκίνδυνες επιλογές αν περιμένουν κέρδος, αλλά να αποστρέφονται την αβεβαιότητα αν περιμένουν ζημιές. […]

Φαινόμενο του Δείκτη Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) (P/E effect)

Φαινόμενο του P/E (Price to Earnings ratio) είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με χαμηλό P/E θα έχουν καλύτερη μελλοντική απόδοση από χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μετοχές με υψηλό P/E. […]

Φαινόμενο του Μεγέθους (Stock market size effect)

Φαινόμενο του μεγέθους είναι μια συμπεριφορική θεωρία η οποία αναφέρει ότι οι μετοχές των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν συστηματικά μεγαλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. […]

Συνάρτηση της Αξίας (Value function)

Συνάρτηση της αξίας είναι μια συνάρτηση που δείχνει την επίδραση των επενδυτών σε πιθανές μεταβολές κέρδους ή ζημιάς. Όπως φαίνεται στο σχήμα η συνάρτηση αξίας είναι: […]