Νόμος της Φθίνουσας Οριακής Παραγωγικότητας (Law of diminishing marginal productivity)

Φθίνουσα οριακή παραγωγικότητα είναι η τάση του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου να μειώνεται, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται.

Παράδειγμα:
Έστω ένα εργοστάσιο, όπου οι εργάτες είναι πολύ περισσότεροι από τα εργαλεία, οπότε όλα τα εργαλεία χρησιμοποιούνται συνεχώς και οι εργάτες χάνουν χρόνο περιμένοντας στην σειρά για να τα χρησιμοποιήσουν.

Το όφελος από την παρουσία περισσότερων εργαλείων σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν σημαντικό, ωστόσο αν ήδη τα εργαλεία είναι όσα και οι εργάτες, με αποτέλεσμα συχνά να μην χρησιμοποιούνται, το επιπρόσθετο παραγόμενο προϊόν από την ύπαρξη επιπλέον εργαλείων θα είναι ελάχιστο.