Νόμος της Φθίνουσας Οριακής Παραγωγικότητας (Law of diminishing marginal productivity)

Φθίνουσα οριακή παραγωγικότητα είναι η τάση του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου να μειώνεται, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται. […]