Γεωργική Οικονομική (Agricultural economics)

Γεωργική οικονομική είναι ο τομέας της οικονομικής επιστήμης ο οποίος προσδιορίζει τις αρχές εκείνες που διέπουν την αγροτική πολιτική και οικονομία.

Η γεωργική οικονομική έχει σαν στόχο να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο.