Γεωργική Οικονομική (Agricultural economics)

Γεωργική οικονομική είναι ο τομέας της οικονομικής επιστήμης ο οποίος προσδιορίζει τις αρχές εκείνες που διέπουν την αγροτική πολιτική και οικονομία. […]