Ικανός για εργασία (Ablebodied labor)

Ικανός για εργασία (ablebodied labor) είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται σε εργαζόμενους με πλήρεις τις φυσικές (σωματικές) δυνάμεις για την εκτέλεση διαφόρων χειρωνακτικών εργασιών και δεν περιλαμβάνει τους πολύ νέους, τους ηλικιωμένους και τους σωματικά ή πνευματικά ανίκανους.