Ικανός για εργασία (Ablebodied labor)

Ικανός για εργασία είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται σε εργαζόμενους με πλήρεις τις φυσικές (σωματικές) δυνάμεις για την εκτέλεση διαφόρων χειρωνακτικών εργασιών και δεν […]